Thông báo

2024年春遠足
卒業式
2024年の卒業旅行

Pick up

2024年春遠足 2024.05.13 卒業式 2024.03.18 2024年の卒業旅行 2024.03.18 節分 2024.02.02 比企アカデミーメリークリスマス 2023.12.25 Trường Nhật ngữ HIKI được công nhận là trường hợp thích hợp (Lớp I) 2023.10.18 校外活動ー江ノ島 2023.09.19 スリランカに出張 2023.08.22 Bốn mùa ở Higashimatsuyama thành phố 2023.05.23

Trường Nhật ngữ Hiki Academy

Môi trường học tập thoải mái, rộng rãi nhằm hỗ trợ cho việc học tập ở nước ngoài

Khuôn viên học tập rộng lớn, sáng sủa và thư giãn cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh
nghiệm sẽ mang đến những buổi học vô cùng phong phú.

Học viện tiếng Nhật Hiki là

Mục đích giáo dục

1
Thông qua những bài học về tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, chúng tôi sẽ đào tạo ra nguồn nhân lực mang sức mạnh nhằm mở ra con đường định hướng nghề nghiệp của mỗi người.
2
Với những kiến thức lĩnh hội được của nền giáo dục Nhật Bản, các sinh viên có thể làm việc tại những công ty ở Nhật Bản hoặc có thể khởi nghiệp tại các doanh nghiệp Nhật ở nước mình. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng có thể trở thành nguồn nhân lực cống hiến cho hoạt động giao lưu kinh tế giữa quốc gia mình và Nhật Bản.
3
Phát triển nguồn nhân lực tuân thủ các quy tắc của xã hội Nhật Bản bằng việc tập làm quen với những kỷ luật trong đời sống học đường Nhật Bản.

Triết lý giáo dục

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển nguồn nhân lực chất lượng, khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Với mong muốn có thể tạo ra nguồn nhân lực xuất sắc, những người có thể hoạt động tích cực trong xã hội toàn cầu, chúng tôi luôn hỗ trợ một cách đầy đủ nhất cho sinh viên của mình nhằm giúp sinh viên có những bước tiến lớn mang tầm quốc tế.

President Koichi Horikoshi

Trường Nhật ngữ Hiki Academy
Đại diện: Koichi Horikoshi

President Koichi Horikoshi

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Hệ thống tuyển sinh
" hướng đến tương lai của sinh viên"

Bằng cách nhiệt tình hỗ trợ sinh viên nhằm đạt được các chứng chỉ như JLPT (Kỳ thi năng lực Nhật ngữ), kỳ thi EJU (Kỳ thi du học Nhật Bản), thu thập thông tin về trường học, chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai, đào tạo sinh viên trở thành những doanh nhân thành công trong tương lai.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

JLPT (Kỳ thi năng
lực Nhật ngữ)
Là kỳ thi với mục tiêu kiểm định, xác nhận năng lực tiếng Nhật với đối tượng là những người nước ngoài có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Nhật đang sinh sống tại nước ngoài hoặc tại Nhật Bản.
EJU (Kỳ thi du học Nhật Bản)
EJU là kỳ thi để đánh giá học lực cơ bản và năng lực tiếng Nhật dành cho những sinh viên nước ngoài có nguyện vọng du học tại các trường đại học tại Nhật Bản.

TỔ CHỨC LỚP HỌC

Thực hiện giáo dục tiếng Nhật hiệu quả theo năng lực và tổ chức lớp học.
Kỳ nhập học tháng 4: Các sinh viên sẽ được học trình độ tiếng Nhật sơ cấp, sơ trung cấp, trung cấp, cao cấp trong 2 năm.
Kỳ nhập học tháng 10 (đã xong trình độ sơ cấp): Các sinh viên sẽ được học trình độ sơ trung cấp, trung cấp, cao cấp trong 1 năm 6 tháng.

HƯỚNG DẪN KHÓA HỌC

Khóa học 2 năm
(Nhập học tháng 4)

 • SƠ CẤP
 • SƠ TRUNG CẤP
 • TRUNG CẤP
 • CAO CẤP

Khóa học 1 năm 9 tháng
(Nhập học tháng)

 • SƠ CẤP
 • SƠ TRUNG CẤP
 • TRUNG CẤP
 • CAO CẤP

Khóa học 1,5 năm
(Nhập học tháng 10)

 • SƠ TRUNG CẤP
 • TRUNG CẤP
 • CAO CẤP

Khóa học 1 năm 3 tháng
(Nhập học tháng 1)

 • TRUNG CẤP
 • CAO CẤP
SƠ CẤP
Sinh viên sẽ được học về các kỹ năng cơ bản của tiếng Nhật như các mẫu câu sơ cấp, luyện tập ngữ pháp v.v. Các buổi học sẽ được tổ chức theo hướng giảng dạy Nghe hiểu và Giao tiếp, những mẫu câu cơ bản của sơ cấp, luyện tập ngữ pháp, học các từ vựng và các chữ Hán cơ bản.
SƠ TRUNG CẤP
Bồi dưỡng kỹ năng nghe nói với nhiều tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Sinh viên có thể cải thiện và hiểu được các đoạn văn được viết rõ ràng và cụ thể, từ những đoạn văn như thế sẽ nâng cao được năng lực diễn đạt.
TRUNG CẤP
Sinh viên sẽ được học tập, phát triển, ứng dụng các mẫu câu, ngữ pháp, diễn đạt cao cấp hơn, thực hành luyện tập giao tiếp theo chủ đề, các biện pháp nhằm tăng trình độ kỳ thi năng lực tiếng Nhật, ôn tập đến đánh giá thực tế các môn học cơ bản để dự thi kỳ thi du học Nhật Bản (EJU). Đặc biệt, chúng tôi nhắm đến mục tiêu tăng khả năng đọc hiểu cho sinh viên, hướng dẫn viết các bài tiểu luận, hướng dẫn về kỳ thi du học Nhật Bản, kỳ thi năng lực tiếng Nhật, những chữ Hán, từ vựng, mẫu câu, ngữ pháp được dùng trên các bài báo, tạp chí, những phát biểu, ý kiến trao đổi về chủ đề đó.
CAO CẤP
Chúng tôi hướng sinh viên theo học tại các trường chuyên môn, trường đại học, cao học tại Nhật Bản. Và để thực hiện được điều đó thì trình độ tiếng Nhật yêu cầu là N1 hoặc đang nhắm đến mục tiêu là N2. Đối với những bạn học lên đại học thì việc đậu kỳ thi du học Nhật Bản từ 260 điểm trở lên là điều cần thiết. Ngoài ra, các sinh viên còn cần phải nâng cao năng lực tiếng Nhật để ứng dụng trong các giờ học mang tính học thuật, các buổi hội thảo, các buổi tranh luận, chuẩn bị luận án sau đại học v.v, học tập, rèn luyện các năng lực tổng hợp về học thuật, tiếng Nhật.

HỌC PHÍ

Tên khóa học Phí tuyển
chọn
Phí nhập
học
Phí môn
học
Chi phí tài liệu
giảng dạy
Tổng
(Chưa bao gồm thuế)
Tổng
(Đã bao gồm thuế và các
khoản đã được giảm trừ)
Khóa học
2 năm
Năm 1 20,000 yên 50,000 yên 540,000 yên 80,000 yên 690,000 yên 759,000 yên
Năm 2 - - 540,000 yên 80,000 yên 620,000 yên 682,000 yên
Khóa học
1 năm
9 tháng
Năm 1 20,000 yên 50,000 yên 540,000 yên 80,000 yên 690,000 yên 759,000 yên
Năm 2 - - 405,000 yên 60,000 yên 465,000 yên 511,500 yên
Khóa học
1 năm
6 tháng
Năm 1 20,000 yên 50,000 yên 540,000 yên 80,000 yên 690,000 yên 759,000 yên
Năm 2 - - 270,000 yên 40,000 yên 310,000 yên 341,000 yên
Khóa học
1 năm
3 tháng
Năm 1 20,000 yên 50,000 yên 540,000 yên 80,000 yên 690,000 yên 759,000 yên
Năm 2 - - 135,000 yên 20,000 yên 155,000 yên 170,500 yên
TKhóa học 2 năme
Năm 1 Năm 2
Phí tuyển
chọn
20,000 yên -
Phí nhậ
học
50,000 yên -
Phí môn
học
540,000 yên 540,000 yên
Chi phí tài liệu
giảng dạy
80,000 yên 80,000 yên
Tổng
(Chưa bao gồm thuế)
690,000 yên 620,000 yên
Tổng
(Đã bao gồm thuế
và các khoản
đã được giảm trừ)
759,000 yên 682,000 yên
Khóa học 1 năm 9 tháng
Năm 1 Năm 2
Phí tuyển
chọn
20,000 yên -
Phí nhập
học
50,000 yên -
Phí môn
học
540,000 yên 405,000 yên
Chi phí tài liệu
giảng dạy
80,000 yên 60,000 yên
Tổng
(Chưa bao gồm thuế)
690,000 yên 465,000 yên
Tổng
(Đã bao gồm thuế
và các khoản
đã được giảm trừ)
759,000 yên 511,500 yên
Khóa học 1 năm 6 tháng
Năm 1 Năm 2
Phí tuyển
chọn
20,000 yên -
Phí nhập
học
50,000 yên -
Phí môn
học
540,000 yên 270,000 yên
Chi phí tài liệu
giảng dạy
80,000 yên 40,000 yên
Tổng
(Chưa bao gồm thuế)
690,000 yên 310,000 yên
Tổng
(Đã bao gồm thuế
và các khoản
đã được giảm trừ)
759,000 yên 341,000 yên
Khóa học 1 năm 3 tháng
Năm 1 Năm 2
Phí tuyển
chọn
20,000 yên -
Phí nhập
học
50,000 yên -
Phí môn
học
540,000 yên 135,000 yên
Chi phí tài liệu
giảng dạy
80,000 yên 20,000 yên
Tổng
(Chưa bao gồm thuế)
690,000 yên 155,000 yên
Tổng
(Đã bao gồm thuế
và các khoản
đã được giảm trừ)
759,000 yên 170,500 yên

HỌC BỔNG

Trước khi nhập học
Những bạn có
N1
Những bạn có
N2
50,000 yên 30,000 yên
Sau khi nhập học
Những bạn có
N1
Những bạn có
N2
Những bạn học
tập chuyên cần
20,000 yên 10,000 yên 10,000 yên
ộ trưởng bộ giáo dục Hamit Takamasa

LỜI NHẮN NHỦ

Tại【Trường Nhật ngữ Hiki Academy】Giáo viên và toàn bộ nhân viên sẽ luôn hết mình hỗ trợ để các bạn học sinh quen với cuộc sống tại Nhật Bản cũng như hướng các bạn phải phấn đấu học tập, nỗ lực cho tương lai.
Bản thân tôi đã có kinh nghiệm học tại trường Nhật ngữ. Từ kinh nghiệm đó, tôi luôn mong muốn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất dành cho từng học sinh. Và đối với chúng tôi, không gì quan trọng hơn tương lai của các em học sinh. Không chỉ lắng nghe ý kiến của các bạn, chúng tôi còn chỉ dẫn hướng nghiệp cho các bạn học sinh một cách nhiệt thành như người thân của mình.

Hộ trưởng bộ giáo dục Hamit Takamasa

Trường Nhật ngữ Hiki Academy 
Bộ trưởng bộ giáo dục Hamit Takamasa

LỊCH TRÌNH HẰNG NĂM

HỖ TRỢ CUỘC SỐNG

GIÚP BẠN
AN TÂM SINH SỐNG

Những cán bộ giảng dạy và toàn bộ nhân viên sẽ luôn hết mình hỗ trợ cho những sinh viên làm quen với cuộc sống tại Nhật Bản cũng như hướng các bạn phải phấn đấu học tập, nỗ lực cho tương lai.
Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cung cấp những thông tin về việc làm thêm, giới thiệu ký túc xá cho sinh viên

Ký túc xá trường

Chúng tôi đang chuẩn bị ký túc xá của trường nhằm hỗ trợ cho các du học sinh có mong muốn ở lại trong trường. Ngoài môi trường sống an toàn đối với du học sinh, chúng tôi nghĩ rằng việc tạo ra một nơi có thể thúc đẩy giao lưu đa quốc gia giữa các bạn du học sinh với nhau cũng chính là điểm rất quan trọng.

Các điều kiện cơ bản của ký túc xá

Ngày đầu tiên hợp đồng có hiệu lực sẽ là trùng với ngày nhập học như: 1/4, 1/7, 1/10, 1/1
Về cơ bản, khi ở ký túc xá lần đầu, học sinh cần thanh toán trước ba tháng tiền nhà. Sau ba tháng đầu tiên, tuỳ theo tình hình cụ thể, tiền nhà có thể được trả mỗi tháng hoặc mỗi ba tháng.
Sau khi vào ký túc xá, học sinh có thể rời đi nếu có nguyện vọng, tuy nhiên cần thông báo đến nhà trường một tháng trước ngày chuyển đi. Trường hợp không liên lạc trước, học sinh sẽ phải đóng tiền phạt tương đương một tháng tiền nhà.
Loại phòng Tiền nhà Thời gian chuyển đến Phí sử dụng thiết bị
(Thay thế chăn)
Tổng chi phí Nước máy Điện Phí gas
Loại S (phòng 1 người) 60,000
yen/tháng
60,000 yên 40,000 yên 280,000 yên Trách nhiệm của
mỗi cá nhân
Loại A (phòng 1 người) 40,000
yen/tháng
40,000 yên 40,000 yên 200,000 yên
Loại B (phòng 2 người) 25,000
(1 người)
30,000 yên
(1 người)
40,000 yên
(1 người)
145,000 yên
(1 người)
Thiết bị bao gồm Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, wifi miễn phí
※Trong tổng chi phí đã bao gồm tiền nhà trong 3 tháng.
Loại S (phòng 1 người)
Tiền nhà 60,000 yen/tháng
Thời gian chuyển đến 60,000 yên
Phí sử dụng thiết bị
(Thay thế chăn)
40,000 yên
Tổng chi phí 280,000 yên
Nước máy Điện Phí gas Trách nhiệm của mỗi cá nhân
Thiết bị bao gồm Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, wifi miễn phí
※Trong tổng chi phí đã bao gồm tiền nhà trong 3 tháng.
Loại A (phòng 1 người)
Tiền nhà 40,000 yen/tháng
Thời gian chuyển đến 40,000 yên
Phí sử dụng thiết bị
(Thay thế chăn)
40,000 yên
Tổng chi phí 200,000 yên
Nước máy Điện Phí gas Trách nhiệm của mỗi cá nhân
Thiết bị bao gồm Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, wifi miễn phí
※Trong tổng chi phí đã bao gồm tiền nhà trong 3 tháng.
Loại B (phòng 2 người)
Tiền nhà 25,000 yen(1 người)
Thời gian chuyển đến 30,000 yên(1 người)
Phí sử dụng thiết bị
(Thay thế chăn)
40,000 yên(1 người)
Tổng chi phí 145,000 yên(1 người)
Nước máy Điện Phí gas Trách nhiệm của mỗi cá nhân
Thiết bị bao gồm Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, wifi miễn phí
※Trong tổng chi phí đã bao gồm tiền nhà trong 3 tháng.

※Trường hợp nếu có chỗ trống có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

※Tiền thuê nhà được đăng tải đã bao gồm tất cả thuế.

Việc làm thêm

Một số các công việc làm thêm tiêu biểu tại khu vực

Nhà trường có vị trí gần khu công nghiệp, nên sẽ có nhiều cơ hội việc làm dành cho sinh viên.Đối với những sinh viên chưa thành thạo tiếng Nhật, có thể lựa chọn các công việc như chế biến thực phẩm, phân loại văn phòng phẩm, hoặc làm tại trung tâm phân phối,... Nếu sinh viên có trình độ tiếng Nhật cao, có thể tìm việc làm thêm tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, hay các quán ăn.
*Lưu ý: Những sinh viên có nhu cầu làm thêm, cần xin "Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú" khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay.

Mức lương tham khảo

Rơi vào khoảng 960-1500 yên (tuỳ theo loại công việc và khung giờ làm việc).Lương tháng thông thường trong thời gian đi học là khoảng từ 11 vạn đến 15 vạn yên, trong các kỳ nghỉ có thể từ 16 vạn đến 18 vạn yên.

TIẾNG NÓI SINH VIÊN

MA JINXUAN
MA JINXUAN

MA JINXUAN
Trung Quốc

Vì yêu thích game và idol Nhât Bản, nên tôi đã thông qua game và nhạc để bắt đầu học tiếng Nhật. Tuy là nhờ vào đó, khả năng nghe hiểu của tôi được nâng cao, nhưng chỉ như thế thì vẫn chưa đủ để theo học tại đại học Nhật Bản, sau đó dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên tại Hiki Academy, tôi đã và đang không ngừng luyện tập kỹ năng viết và ngữ pháp của mình. Tôi rất thích ngôi trường này. Mỗi ngày đến trường đều rất vui vẻ. Có thể kết bạn với các du học sinh nước khác ngoài Trung Quốc, điều đó khiến tôi rất vui. Thêm vào đó, tuy là trước đây do khác biệt văn hoá mà chưa thể làm quen với cuộc sống ở Nhật, nhưng gần đây vì đã có thể giao tiếp được, nên tôi ngày càng thích đất nước này. Năm sau, tôi dự định sẽ vào đại học, và sẽ cố gắng để hiểu rõ hơn về idol mà mình ngưỡng mộ.

SARSOZA AARON RYU JOSHUA LAMBINICIO
SARSOZA AARON RYU JOSHUA LAMBINICIO

SARSOZA AARON RYU JOSHUA LAMBINICIO
Phi-líp-pin

Tôi đến từ Philippiness, hiện tại 18 tuổi. Tôi rất có hứng thú với lĩnh vực IT, và IT cũng là một phần cuộc sống của tôi. Sau khi tốt nghiệp trường tiếng, tôi muốn học lên trường chuyên môn có liên quan đến IT, và tương lai sẽ làm việc trong ngành IT. Người Philippines sử dụng tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, tuy điều đó giúp ích cho cuộc sống ở Nhật của tôi rất nhiều, nhưng khi tôi muốn kết bạn với người Nhật nhiều hơn, hoặc khi tôi muốn cuộc sống thường ngày của mình trở nên thú vị hơn, thì chỉ mỗi tiếng Anh là chưa đủ. Vì thế, bây giờ mục tiêu của tôi là trở nên thành thạo tiếng Nhật càng sớm càng tốt, đến mức độ mà tôi có thể giao tiếp với người Nhật một cách lưu loát. Tôi sống với gia đình tại Nhật, vì thế tôi không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng hết sức để học tiếng Nhật trong năm nay, và có thể sử dụng tiếng Nhật thành thạo hơn vào năm sau.

SHAZAIB MUHAMMAD UMAR
SHAZAIB MUHAMMAD UMAR

SHAZAIB MUHAMMAD UMAR
Pakistan

Tôi đến từ Pakistan. Ở Nhật không có nhiều học sinh người Pakistan nhưng tại Hiki Academy có hai người. Tôi hy vọng con số này sẽ tăng lên trong tương lai. Tôi là người Hồi giáo, và thậm chí nhà trường còn đặc biệt chuẩn bị phòng cầu nguyện cho chúng tôi, điều này làm tôi cảm thấy rất biết ơn. Các giáo viên cũng nói tiếng Anh, vì thế họ có thể giúp đỡ chúng tôi bằng tiếng Anh nếu chúng tôi không hiểu. Có khá nhiều người Pakistan làm việc liên quan đến ô tô tại Higashimatsuyama, vì thế tôi nghĩ nơi này sẽ là nơi phù hợp nhất cho các bạn người Pakistan. Ngoài ra cũng có rất nhiều nhà hàng cà ri - một món ăn không thể thiếu đối với chúng tôi - vì thế chúng tôi không cần phải lo lắng về việc ăn uống nữa. Tôi khá yếu về chữ Hán, nên các giáo viên đang giúp đỡ tôi hết sức mình, và trong tương lai gần, tôi hy vọng mình sẽ có thể đọc hiểu chữ Hán thành thạo hệt như người Nhật vậy.

DENG CHUHAN
DENG CHUHAN

DENG CHUHAN
Trung Quốc

Thật là tốt khi đến Nhật Bản. Thức ăn Nhật rất ngon, và sushi cùng bánh kẹo Nhật trở thành món ăn tôi cực kỳ yêu thích. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng học tiếng Nhật, với mục tiêu là đỗ N1. Thêm vào đó, tôi cũng đặt ra mục tiêu đỗ vào trường đại học danh tiếng ở Nhật. Nếu có thể, tôi muốn vào đại học Tokyo. Để có thể chắc chắn đậu, tôi sẽ cố gắng hết sức học hành. Tuy chỉ vừa đến Nhật nên tiếng Nhật của tôi vẫn chưa tốt lắm, nhưng tôi rất thích du lịch một mình, và có ước mơ sẽ đi đến nhiều nơi khác nhau, nhanh chóng học được nhiều hơn về cuộc sống hằng ngày. Giờ đây, cuộc sống của tôi chỉ mới vừa bắt đầu.

NGUYEN PHUONG HOANG YEN
NGUYEN PHUONG HOANG YEN

NGUYEN PHUONG HOANG YEN
Việt Nam

Từ khi đến Nhật đến bây giờ, đã một năm trôi qua, tôi cũng đã quen được một phần cuộc sống tại đây. Hiện tại, mục tiêu của tôi là thi vào ngành giao tiếp quốc tế của trường đại học Rikkyo. Tôi muốn theo học ngành liên quan đến media hoặc về văn hoá quốc tế, và có môi trường luyện tập được cả tiếng Nhật và tiếng Anh.

NGUYEN HAI DUNG
NGUYEN HAI DUNG

NGUYEN HAI DUNG
Việt Nam

Tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam. Ban đầu khi mới đến Nhật, hầu như tôi không thể nói được tiếng Nhật, giáo viên nói bất cứ điều gì, tôi cũng không thể hiểu được. Vì thế ban đầu tôi thật sự đã gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là thầy cô ở trường đã rất tốt bụng, ngoài giới thiệu việc làm thêm cho tôi, khi tôi có gì khó khăn, họ đều vươn tay giúp đỡ. Bây giờ tôi đã giỏi tiếng Nhật hơn, những việc khó khăn ấy hầu như không còn xảy ra nữa. Hơn nữa gần trường vừa có cửa hàng thực phẩm Việt, vừa có nhiều quán ăn Việt Nam, hoàn toàn không có cảm giác bất tiện. Thêm vào đó, tôi có rất nhiều bạn bè người Việt, nên cảm giác như không có gì khác với cuộc sống của tôi ở Việt Nam cả. Sau khi tốt nghiệp trường tiếng, tôi có ước mơ theo học ngành thương mại ở trường cao đẳng kinh doanh ChuO, và tương lai mở một công ty thương mại quan hệ hợp tác Việt Nhật.

Truy cập

Trường Nhật ngữ Hiki Academy
355-0021
2-2-2 Shinmei-cho,Higashimatsuyama-shi,Saitama
Giao thông Truy cập Đi bộ khoảng 4 phút từ ga Higashi-Matsuyama
TOPTOP