Trường Nhật ngữ HIKI đã là một cơ sở giáo dục đã được công nhận là hợp lệ, nhưng lần này, trường đã được công nhận là “hợp thích hợp (Lớp I)” đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí sau và được xem xét là một cơ sở giáo dục quản lý học viên đặc biệt thích hợp:

Tỷ lệ thất học liên tục trong ba năm dưới 1%.

Nhận thông báo “hợp thích hợp” trong ba năm liên tiếp.

Xác nhận đã thực hiện đúng báo cáo theo Điều 17, Điều 19, Luật Quản lý nhập cảnh và xác định người tị nạn trong năm trước.

Việc này đã giúp đơn giản hóa hồ sơ đệ trình cho độc thân ở cảnh quản lý nhập cảnh và dự kiến sẽ tăng tỷ lệ cấp phát.

Điều này sẽ là một lợi ích lớn đối với những học sinh có mong muốn nhập học tại trường chúng tôi trong tương lai, vì vậy chúng tôi rất mong được xem xét là một trong những trường lựa chọn.