Một sự kiện năm mới đã được tổ chức tại Trường Nhật ngữ Hiki Academy vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 (Thứ Hai).

Chúng tôi đã chơi các trò chơi để tìm hiểu văn hóa và trò chơi Nhật Bản để học tiếng Nhật, chẳng hạn như carta, kanji bingo và các trò chơi nhịp điệu của Nhật Bản.

Các sinh viên dường như đang tận hưởng trong một bầu không khí thân thiện.